ENLİL EĞİTİM KILAVUZLARI
Kılavuz Adı
Hbys - Poliklinik Sekreterliği Kılavuzu
Hbys - Klinik Sekreterliği Kılavuzu
Hbys - Acil Sekreterliği Kılavuzu
Hbys - Fatura Sekreterliği Kılavuzu
Hbys - Doktor Süreci Kılavuzu
Hbys - Hemşire Süreci Kılavuzu
Randevu Yönetim Sistemi Kılavuzu
Cihaz Yönetim Sistemi Kılavuzu
Bordro Yönetim Sistemi Kılavuzu
Laboratuvar Yönetim Sistemi Kılavuzu
Kan Bankası Yönetim Sistemi Kılavuzu
Katkı Payı Yönetim Sistemi Kılavuzu
PACS Kılavuzu
Personel Yönetim Sistemi Kılavuzu
Hizmet Takip Eşleştirme Formu
İlaç Malzeme İstemi - Order Girişi
Medikal İşlemler