Enlil Versiyon 37 Eğitimi
Yapılan İstek Bileşenler
EADG-714 Tanı panelde sadece başvurunun değil, Hastanın geçmişe yönelik tüm tanıları tarih sırasıyla görüntülenmesinin sağlanması. HBYS
EADG-742 Bölüm tanımlarında bölüm tipi polikliki/klinik seçili olan bölümlerde yönetim ekranında hastaları sorguladığımızda kliniklerde olduğu gibi başlangıç tarihi sormamasının sağlanması. HBYS
EADG-741 Hizmet girişinde yapan dr kısmında adı gelen dr lardan yanlıslıkla asistanların secilmesi önlenmesi için performans alanların listede renkli gelmesinin sağlanması. HBYS
EADG-739 Bileşik Hizmet hastanın hesabına işlenirken hastanın emekli mi? çalışan mı? olduğu otomatik algılansın ve bileşiğindeki hizmeti ona göre atmasının sağlanması. HBYS
EADG-738 Diğer grubu rapor ekranına, yeşilkart seçeneğinin de eklenmesinin sağlanması. HBYS
EADG-724 Poliklinik tarafından yatış isteminde bulunulan hastanın başvuru panelinde(doktor ekranında) renkli bir şekilde, isteminin olduğunun görüntürlenmesinin sağlanması. HBYS
EADG-753 Yapılan istemlerin durumu acil ise doktorun istem aşamasında belirtilmesinin sağlanması. HBYS
EADG-747 anemnez formundaki muayene başlat butonuna sadece doktor kullanıcılarının basabilmesinin sağlanması. HBYS
EADG-731 İstem formlarında renklendirme olmasının sağlanması. HBYS
EADG-727 Başvuru açma ekranına başvuruya ait ilaç-malzeme çıkılamaz,hizmet işlenemez kriterlerinin konulmasının sağlanması. HBYS
EADG-726 başvuru açma ekranına hasta statüsü alanının eklenmesinin sağlanması. HBYS
EADG-743 Depo stok krtik ekranında tüm depolar ile sorgulama yapıldığında tüm depolara ait kritik-max-min miktarları gösterilmesinin sağlanması. STOK
EADG-772 Tif sorgu / rapor ekranında transfer veya çıkış işleminin kim tarafından yapıldığı veya kime yapıldığı gösterilmesinin sağlanması. STOK
EADG-705 Hasta İlaç malzeme çıkış ekranında istem tarihi ne ise belge tarihininde otomatik olarka gelmesinin sağlanması. STOK
EADG-704 Stok kartı ekranında stok kodunun el ile verilebilmesi için gerekli değişikliğin yapılmasının sağlanması. STOK
EADG-703 Bazı stok miktarlarının istem ekranlarında istemciler tarafından görünüp görünmeyeceğinin belirlenmesinin sağlanması. STOK
EADG-702 Ehu onay ekranında Hastanın tüm sonuçlarının gösterilmesi için Rapor Panel eklenmesinin sağlanması. STOK
EADG-752 Hastanın Medula Raporları ile etken isimlerine ulaşılabilmesinin sağlanması. STOK
EADG-770 Stok Yardım f2 Erkanına aktif-pasif kriteri eklenmesinin sağlanması. STOK
EADG-771 istem ara onay ekranında sorgulamadan sonra alt tarafa çıkan sütunlara bir önceki istem mevcudu ve tarihi sorgulanabilmesinin sağlanması. STOK
EADG-768 Hasta İlaç malz. çıkışı ekranındaki seçilileri onayla butonunun istem tarihine görede çalışmasının sağlanması. STOK
EADG-766 Hasta İlaç malz. çıkışı ekranındaki listede seçili hasta üzerinde enter diyerek Belge numarası enter ile alınacak ve "yeni belge oluşturulacak" sorusunu sormadan oluşturacak şekilde değiştirilmesinin sağlanması. STOK
EADG-760 Satınalma İstem Sorgulama ekranındaki arama kriterleri alanına Kullanıcı Adı alanının eklenmesinin sağlanması. SATINALMA
EADG-759 Farklı birimlerden gelen istemlerin tek bir istem no altında birleştirilmesinin sağlanması. SATINALMA
EADG-751 Tig Veri Hazırlama Formunda XML kaydetme işlemleri sırasında dosya adının ve uzantısının otomatik atılmasının sağlanması. FATURA
EADG-749 Medula Fatura Ekranında Hizmet Kaydı butonlarının İcmallerin hepsinde işaretli olarak otomatik gelmesinin sağlanması. FATURA
EADG-711 Laboratuvar modülündeki İstem Kabul ekranında sorgulama kriterlerine çoklu bölüm seçim alanın eklenmesinin sağlanması. LABORATUVAR
EADG-717 İstatistik faturalandırılmış hizmet analizi formuna tarih kriteri olarak hizmet tarihi/fatura tarihi kriteri ve hizmet kodu aralığı eklenmesinin sağlanması. İSTATİSTİK
EADG-716 Tanı Dağılımı Grafik Analizinin sağlanması. İSTATİSTİK
EADG-715 Ex Hasta Analizi Grafik İşlemi sağlanması. İSTATİSTİK
EADG-708 Tsim anadal yandal sekmesine yatak doluluk oranının eklenmesinin sağlanması. İSTATİSTİK
EADG-718 Yoğun Bakım ve Normal Yatan Hasta Grafik Analizinin sağlanması. İSTATİSTİK
EADG-722 İstatistik modülünde Doktor Sorgulamalarının altında Tanı-Hasta Analizi formunda Kriter olarak Hizmet kodunun da olmasının sağlanması. İSTATİSTİK
EADG-721 Asistan adına girilen hizmetlerin sorgulanabilmesinin sağlanması. İSTATİSTİK
EADG-719 İstatistik modülünde kullanıcı işlem sorgula ekranına taburcu geri alan kullanıcı,bölüm değişikliği yapan,kurum değişikliği yapan ,doktor değişikliği yapan kullanıcı loglarının eklenmesinin sağlanması. İSTATİSTİK
EADG-720 İstatistik İşlemleri Yıllara Göre Ay Bazında İşlemlerin Dağılımı hazırlanmasının sağlanması. İSTATİSTİK
EADG-780 istatistik doğum değerlendirme formunda hasta isimlerinin görüntülenmesinin sağlanması. İSTATİSTİK
EADG-779 Halk Sağlık Müdürlüğünün istatistiksel olarak istediği ROBSON SEZERYAN GRUPLAMASI formunun, programdan alınmasının sağlanması. İSTATİSTİK
EADG-778 İstatistik Poliklinik gelen hasta analizi ekranına basvuru acılıs ve muayene kabul zamanı sorgusu alanı eklenmesinin sağlanması. İSTATİSTİK
EADG-777 Poliklinik gelen hasta analizinin adres iline göre detay alınmasının sağlanması. İSTATİSTİK
EADG-776 Ex olan hasta sayısına ilaveten hastaya ait olan bilgilerin aynı ekranda gösterilmesinin sağlanması. İSTATİSTİK
EADG-775 İstatistik/Tsim Temel Sağlık Hizmetleri / Yeni Hastane Bilgi Formu içinde bulunan Ana dal/yandal poliklinik analizi hakkında yapılan değişiklikler İSTATİSTİK
EADG-729 Pano Tanıtma Ekranında Pano Özellikleri İşlemleri Formu ve İşlevi ÇAĞRI EKRANLARI
EADG-707 Hasta çağrı ekranına bölüm isimlerinin sıgmaması ÇAĞRI EKRANLARI
EADG-713 İstem yapma ekranında sadece belli başlı diyetlerin çıkmasının sağlanması. DİYET
EADG-710 Diyet istem oluşturma ekranında değer alanı aktif olan diyetler için değer girme işleminin zorunlu hale getirilmesinin sağlanması. DİYET
EADG-709 Diyet istem oluşturmada otomatik konsültasyon atmasının sağlanması. DİYET
EADG-774 Raporlama modüllerin de kesinleştirmenin geri alınabilmesinin parametreye bağlanmasının sağlanması. PATOLOJİ
EADG-773 Radyoloji Hizmet Açıklama İşlemi Raporlamanın sağlanması. RADYOLOJİ
EADG-761 Radyoloji raporlamada beni hatırla seçeneğinin kullanıcı tarafında pasif edilebilmesinin sağlanması. RADYOLOJİ
EADG-754 Radyoloji İstem Kabul Ekranında Yatan Hastaların Sarı Renkli Gösterilmesinin sağlanması. RADYOLOJİ
EADG-745 Raporlama Modülü için istem kabul randevu entegrasyonu yapılmasının sağlanması. RAPORLAMA
EADG-756 Triage hasta takip ekranına çocuk acil ve büyük acile kaydedilen hastaları süzebilmek için alan konulmasının sağlanması. ACİL TRIAGE
EADG-732 Başvuru işlemleri ekranında kurum açma ikonu sayesinde kurum tanıtılmaktadır. Bu işlemin yetkiye bağlanmasının sağlanması. YETKİLENDİRME
EADG-769 Ameliyathane pano uygulamasında düzenleme, panoda hasta isimlerinin kısaltma şeklinde görüntülenmesinin sağlanması. AMELİYATHANE
Sürüm Notları V.1.37 SÜRÜM NOTLARI