Enlil Versiyon 36 Eğitimi
Yapılan İstek Bileşenler
EADG-555 İlave ucret formu hazırlanması. HBYS
EADG-603 Hasta listesi hasta iconlarına iş kazası ve trafik kazasının da eklenmesinin sağlanması. HBYS
EADG-608 Hizmet takip eşleştirme ekranında paket panelde sağ tık sabit sistem paketlerini ekle seçeneği eklenmesi sağlanması. HBYS
EADG-613 Hasta kartı oluştururken, Hasta statüsünün 0-7 yaş ve 65 yaş üstü için sistem tarafından otomatik olarak seçilmesinin sağlanması. HBYS
EADG-695 Başvuru uyarılarında şablon oluşturulabimesinin sağlanması. HBYS
EADG-679 Hizmet takip eşleştirme ekranında lab.sonucu çıkmamış istem durumlarının sorgulanabilir olmasının sağlanması. HBYS
EADG-678 Hizmet takip eşleştirme hizmet düzenle sekmesinde özel durumların yanına özel durum kodlarınında gelmesinin sağlanması. HBYS
EADG-693 E-reçete ekranında ilaçlara ve ilaç açıklamalarına şablon oluşturabilmesinin sağlanması. HBYS
EADG-610 Laboratuvar sonuç verme ekranına test sonucu panik değer aralığında olmadığı belirtecek uyarının yer almasının sağlanması. LBYS
EADG-681 Kalite kontrol ortalama değer ve standart sapma ekranına cv değerinin eklenmesinin sağlanması. LBYS
EADG-692 Laboratuvar Numune Zaman Performansı Sorgulamalarında dakika bazlı sorgu yapılabilesinin sağlanması. LBYS
EADG-618 Genel hasta sorgusunda günübirlik takibi olan hastarında sorgulanmasının sağlanması. FATURA
EADG-541 İts bildirim ekranında its bildirimleri sekmesinde gönderilmeyen belgeler silinebilmesinin sağlanması. STOK
EADG-542 Depo giriş işlemlerinde marka model girişi alanlarının kaldırılarak daha gelişmiş olarak stok kartındaki alanlar gibi yapılmasının sağlanması. STOK
EADG-553 Hasta ilaç/malz. çıkışı ekranında hasta listesinde toplu seçim için listeye checkbox eklenmesinin sağlanması. STOK
EADG-663 Belge Sorgula/Geri Al ekranında tif bilgisi olmayan belgelerin sorgulanabilmesinin sağlanması. STOK
EADG-654 Depo giriş işlemleri ekranında listeye eklenen stokların sağ tık ile kartının,hareketinin görülebilmesi için düzenlemenin yapılmasının sağlanması. STOK
EADG-649 Farklı depolarda ortak tek bir tif numarası üzerinden işlem yapabilmenin sağlanması. STOK
EADG-648 ilaç malzeme çıkış formuna alternatif kod görüntülenebilmesinin sağlanması. STOK
EADG-647 Depo giriş işlemlerinde marka model seçiminin yanına stok-marka/model eşleştirme ekranının açılması için kısayol eklenmesi ve açılan ekranda seçilen stoğun seçili gelmesinin sağlanması. STOK
EADG-646 Stok hareket Sorgulama ekranına marka modele göre sorgulama ve sonuç alma için alanların eklenmesinin sağlanması. STOK
EADG-686 Depo İşlem düzenleme ekranında listedeki stok koduna ait stok kartındaki barkodunun da görülebilmesinin sağlanması. STOK
EADG-544 Order ekranında hastaya ait medula raporu varsa görülüp, kısayol ile açılabilmesinin sağlanması. STOK
EADG-543 Order ekranında eğer bir order toplu ordersa bu orderın raporunda sadece ilk günün tarihi görülmektedir.Bunun için toplu orderlarda tarih parametresinin gönderilmemesinin sağlanması. STOK
EADG-635 Sutta uzman raporu gerektiren ilaçların hastaya ilaç malzeme istenirken kullanıcının uyarılması ve onaylaması için gerekli değişikliğin yapılmasının sağlanması. STOK
EADG-697 Order ekranından diyet işlemleri açılmasının yeni sisteme entegrasyonunun sağlanması. STOK
EADG-683 A-72 EHU Konsültasyon Sorgulama Ekranına 18 Yaş altı hastaları sorgulama kriteri eklenmesinin sağlanması. STOK
EADG-552 Ehu Onay formunda ilacı onaylayan doktorun adının ilaç gridinde ve onay açıklamasında görünmesinin sağlanması. STOK
EADG-662 MKYS veri gönderimi ekranın depo çalışma tarih kriterine göre çalışmasının sağlanması. MKYS
EADG-660 MKYS ihtiyaç fazlası sorgulama ekranında kriter parametreleri kullanılamamaktadır.XML inin kriterli olarak düzenlenmesinin sağlanması. MKYS
EADG-538 demirbaş stok mevcut son durum ekranına alış tarihi eklenmesinin sağlanması. DEMİRBAŞ
EADG-539 Stok mevcut son durum ekranında tüm depoda bulunan demirbaşların toplam sayısının görüntülenmesinin sağlanması. DEMİRBAŞ
EADG-540 Demirbaş taşıt -zimmet sorgulama ekranına TMY kodunun eklenmesinin sağlanması. DEMİRBAŞ
EADG-580 Demirbaş çıkış işlemlerine başka kuruma devir seçeneğinin eklenmesi. DEMİRBAŞ
EADG-659 Demirbaş stok mevcut son durum formunda marka, model, seri no, alınış yılı ve zimmetlenme tarihi bilgilerinin yer almasının sağlanması. DEMİRBAŞ
EADG-658 Demirbaş-bilgi güncelleme kartında demirbaş no ile arama işlemi gerçekleştirilebilmesinin sağlanması. DEMİRBAŞ
EADG-656 Demirbaş - Zimmet Sorgulama formunda belge no bilgisinin yer almasının sağlanması. DEMİRBAŞ
EADG-657 Zimmetten düşme / ambara dönüş formuna demirbaş no bilgisinin eklenmesinin sağlanması. DEMİRBAŞ
EADG-653 Demirbaşlar sadece bölüm bazında takip edilebilmesinin sağlanması. DEMİRBAŞ
EADG-644 Alım onay iptal nedeni giriş alanının yer alması. SATINALMA
EADG-643 Mukayese cetvelinde birim fiyatları yazılmayan kalemlere otomatik geçersiz olarak işaretlemesinin sağlanması. SATINALMA
EADG-569 Eski ameliyat ekranlarında istem kabul aşamasında, anestezi bölümleri olarak sadece uzmanlık kodu anestezi ve reanimasyon olan bölümlerinin getirilmesinin sağlanması. AMELİYATHANE
EADG-578 Hesap tanıtma formundan barkod alınabilmesinin sağlanması. ANALİTİK MUHASEBE
EADG-551 Muhasebe İşlem Fişi Alırken Açılan Ekranda Avans Tutarının Otomatik Gelmesinin Sağlanması. ANALİTİK MUHASEBE
EADG-642 Teminat mektubu girişlerinin kasa girişinden olması isteniyor ve ona göre makbuz alabilmek isteniyor ilgili işlemlerin gerçekleştirilmesinin sağlanması. ANALİTİK MUHASEBE
EADG-554 Diş modulunde hasta listesinde ilk basvuru olan hastalara İM (ilk muayenesi ) iconu yer almasının sağlanması. DİŞ MODÜLÜ
EADG-556 Giden evrak ekranına ve giden evrak sorgulamaya Evrak Sıra No eklenmesinin sağlanması. EVRAK MODÜLÜ
EADG-545 Personel Yakını Tanımlama ekranında Girilmesi Gereken Zorunlu alanların kaldırılması. Sadece doğum Tarihi ve yakınlık Derecesi Girildiğinde kaydetme işlemi yapılabilmesinin sağlanması. PERSONEL
EADG-546 İzin süresi biten personelin (Personel modülü açıldığında liste olarak otomatik gelmesinin sağlanması. PERSONEL
EADG-547 Personel sorgularının geliştirilmesi.kan grubu,özürlü,sözleşme durumuna göre sorgu alınabilmesinin sağlanması. PERSONEL
EADG-559 E-recete kapsamında personel kartı için yeni alanların oluşturulması. PERSONEL
EADG-563 Personel Modülü Terfi bilgileri görüntüleme ekranı . PERSONEL
EADG-562 Nöbet girişlerinde nöbet yeri girişi eklenmesi ve nöbet sorgulamalarında nöbet yerine görede sorgu yapılabilmesinin sağlanması. PERSONEL
EADG-548 Toplu olarak işyeri değişikliğinin yapılabilmesinin sağlanması. PERSONEL
EADG-549 Personel, sorgulamaya fiili görevin eklenmesinin sağlanması. PERSONEL
EADG-584 Raporlama Ekranında Bordro Çeşidi Seçimi Yaparken, Alttaki Şablonunda O bordro seçimiyle ilişkilendirip otomatik getirilmesinin sağlanması. PERSONEL
EADG-573 Personel Modülü Bordro Nöbet Çizelgesi Ekranı hazırlanması. PERSONEL
EADG-572 Ek Ders Bilgi Girişi ekranı düzenlemeleri yapılması. PERSONEL
EADG-570 Banka İşlemleri ekranı üzerinde yapılan düzenlemeler. PERSONEL
EADG-602 Personel Bilgi girişi ekranına Özürlümü : Evet Hayır seçenekleri ve Personel Bilgi girişi ekranına Lider Çalışan seçeneğinin eklenmesinin sağlanması ve yetki işlemlerinin gerçekleştirilmesi. PERSONEL
EADG-601 Personel Sicil Puanı / Ceza Sorgulama işlemlerinin ilgili alanlara eklenmesi. PERSONEL
EADG-600 Personel Sicil Takibi alanının parametreye bağlanmasının sağlanması. PERSONEL
EADG-599 Personel Modülü Eğitim Bilgi girişi Ekranı; Eğitim Süresi Saat bazli girilmesinin sağlanması, Başlangıç ve bitiş tarihi yazılırken bitiş tarihinin yanında kaç gün olduğunun yan bölüme yazdırılmasının sağlanması ve Sicil numarası kriteri eklenmesinin sağlanması. PERSONEL
EADG-597 Eğitim Bilgileri Ekranı (Personel Kadro Hareketleri ) Yardımı alıyormu Checki'nin eklenmesinin sağlanması. PERSONEL
EADG-595 Aylık Gösterge Tablosunda sorgulama kriterlerinde yıl zorunlu olması, dönem zorunlulugu kaldırılmasının sağlanması. PERSONEL
EADG-593 Personel kadro Hareketleri Eğitim bilgileri mezuniyet tarihi alanının eklenmesinin sağlanması. PERSONEL
EADG-592 Personel Modülü İzin takibi ekranı yenilikleri. PERSONEL
EADG-589 İzin Dönüş Formu eklenmesi. PERSONEL
EADG-591 Personel Modülü Eğitim Sorgulama Ekranınına sözleşmeli alanının eklenmesinin sağlanması. PERSONEL
EADG-590 Personel izin takibindeki Açıklama alanının gride eklenmesinin sağlanması. PERSONEL
EADG-598 Tek Ekranda Genel Bir Parametrenin Olması Sadece Devlet Tarafından Yayınlanan Değerlerin Değiştirilmesi İçin Kullanılmasının sağlanması. PERSONEL
EADG-568 Personel modülünde personel bilgi girişi formunda banka bilgileri alanının yetkiye bağlanmasının sağlanması. PERSONEL
EADG-634 Sorgu sonucuna düşen alanlara, anabirim, alt birim ve göreve başlama tarihi alanlarının getirilmesinin sağlanması. PERSONEL
EADG-633 Personel Bilgi girişi Personel İzin takibi ekranında yapılan yenilikler. PERSONEL
EADG-631 Personel Eğitim bilgi girişi ekranında yapılan yenilikler. PERSONEL
EADG-629 Personel Sorgulama Ekranı kadro hareketleri tabında "bölüm adı"nın değiştirilmesinin sağlanması. PERSONEL
EADG-628 Personel bilgi girişi ekranında Sicil numarasın'da F2 'ye basıldığında Statü alanının da yardım ekranında gelmesinin sağlanması. PERSONEL
EADG-627 Personel Modülü Kefalet Durumu ekranına puan alanı eklenmesi sağlanması. PERSONEL
EADG-626 Personel Bilgi girişi Bordro Yetkilendirmesi ekranı üzerinde yapılan değişiklikler. PERSONEL
EADG-625 Nöbet Çizelgesi Ekranına İmza parametrelerinin koyulması Ve o parametrelerin raporda gösterilmesinin sağlanması. PERSONEL
EADG-624 Personel bilgi girişinde sicil numarasının otomatik oluşturulmasının sağlanması. PERSONEL
EADG-623 Döner Sermaye Bordrosu Hesaplama ekranı, formül alanı görümünün parametreye bağlanması. PERSONEL
EADG-622 Personel Modülü Sorgulama Ekranı üzerinde yapılan değişiklikler. PERSONEL
EADG-621 Personele ilişkin açıklama girecek alan eklenmesinin sağlanması. PERSONEL
EADG-620 Personel kadro hareketleri alanına ihtisas bitiş tarihi, uzmanlık sınav tarihi, diploma tarihi, diploma tescil tarihi, uzmanlık tescil tarihi alanlarının eklenmesinin sağlanması. PERSONEL
EADG-619 Personel İzin takibi imza ekranı eklenmesinin sağlanması. PERSONEL
EADG-677 Personel Bilgileri tanımlama ekranı Sabit Tanımlama (Değer Tanımlama) ekranı hazırlanmasının sağlanması. PERSONEL
EADG-694 SSK hizmet süresi,Bağ-kur hizmet süresi alanlarının eklenmesi ve kıdem yılı hesabında bunların katılıp katılmayacağı seçilebilmesinin sağlanması. PERSONEL
EADG-696 Sorgulama ekranında hiç kriter seçilmezse gride seçili olan tabla alakalı sütunların gelmesinin sağlanması. PERSONEL
EADG-565 Radyolojide hasta cagrı ekranında hastayı sag tıklayıp cagırabılme imkanının sağlanması. RADYOLOJİ
EADG-605 Radyoloji Modülünde Modalitelere göre tüm sorgulama yapalabilmesinin sağlanması. RADYOLOJİ
EADG-582 Radyoloji modülünde ilgili işlemin tüm log hareketlerini izleyeceğimiz bir arayüz hazırlanmasının sağlanması. RADYOLOJİ
EADG-586 Radyoloji istem kabul ve raporlamada görüntüleme yetkisi sağlanması. RADYOLOJİ
EADG-611 Radyoloji modülündeki sorgulama kiriterlerine ek olarak cinsiyet,yaş,kurum ve tanı kriterlerinin eklenmesinin sağlanması. RADYOLOJİ
EADG-639 Radyoloji / Patoloji / Nukleer Tıp / Genetik Modülleri Kullanıcı Bazında İşlem Yetki İşlemlerinin gerçekleştirilmesinin sağlanması. RADYOLOJİ
EADG-685 Radyoloji/Patoloji/Nükleer Tıp/ Kardiyoloji/ Gastroentereloji modüllerinde yazılan raporlar kesinleştirilirken Dr. izinli olduğunda kesinleştirilememesinin sağlanması. RADYOLOJİ
EADG-579 Hastaya istenen özel boyaların, teknisyenlerin bilgisayarında da görünmesi için mesaj paneli yapılması sağlanması. PATOLOJİ
EADG-607 Radyoloji, patoloji, nükleer tıp raporlarına ek rapor ilişkilendirme yapılabilmenin sağlanması. PATOLOJİ
EADG-637 Devlet Hastanesi Doktor Performans Sorgulama Ekranındaki Puanı iptal et ve puanı iptali geri al butonlarının yetkiye bağlanmasının sağlanması. KATKI PAYI
EADG-564 Hasta takip modülünde Eşleştirme ekranında Hizmet düzenlemede yer alan UBB barkod güncellemenin yetki bazında olmasının sağlanması. YETKİLENDİRME
EADG-571 Triage takip ekranını docking yapısına geçrilip reçete paneli eklenmesinin sağlanması. ACİL TRIAGE
EADG-652 Yeni yapılan genel hastane analizine acil den yatan hastaların konulmasının sağlanması. İSTATİSTİK
EADG-651 Genel Hastane Analizi/İşlem/Genel İşlem Analizi/Bölüm Bazlı Sorgulama ekranında tutar yanına miktar bilgisininde eklenmesi sağlanması. İSTATİSTİK
EADG-561 TSİM sağlık turizim analizlerinin istatsitik modülü Tsim formuna eklenmesi ve tsim ayarlar kısmına ambulans sayıları için ayarlar eklenmesinin sağlanması. İSTATİSTİK
EADG-606 Doktor Order Ekranında hastaya diyet istemini yaptığında o hasta ait konsültasyon istemi yapıp hizmetine eklenmesinin sağlanması. DİYET MODÜLÜ
EADG-671 Diyet girişi ekranının order ekranından ayrılmasının sağlanması. DİYET MODÜLÜ
EADG-699 Diş modülü hasta listesine açılan başvurunun saatinin eklenmesinin sağlanması. DİŞ MODÜLÜ
EADG-604 ilaç raporu yazılan hastalarında ilaç raporunun yönetim ekranında ortasdaki raporlar kısma gelmesinin sağlanması. YÖNETİM EKRANI
EADG-669 özel test odaları için pdf, word ve image olarak olaşan test sonuçlarını veya raporlarını hastanın hesabına eklenebilecek ekranın hazırlanamsının sağlanması. YÖNETİM EKRANI
EADG-667 Pano uygulamalarında sorumlu doktorlar ve muayene yapan doktorlara yönelik seçim yapılarak, Pano 'larda bu isimlerin görünmesinin sağlanması. PANO İŞLEMLERİ
EADG-690 Kliniklerde panik değer bildirimi hasta listesinde görüntülenmesinin sağlanması. PANO İŞLEMLERİ
EADG-668 Merkezi Randevu Sisteminden Randevu Almış Olan Hasta Listesnin görüntülenmesinin sağlanması. RANDEVU MODÜLÜ
EADG-680 Mersin Anamur Devlet Hastanesi il sağlık müdürlüğüne gönderilen doğum bildirim web servisi uygulaması. ZAMANLANMIŞ GÖREV
EADG-550 EnlilLoader Modül Seçim ekranında oturum bilgisi listesinin kapanır açılır yapıda olmasının sağlanması. ENLİL MODÜL EKRANI
Sürüm Notları V.1.36 SÜRÜM NOTLARI