tr>
Enlil Versiyon 35 Eğitimi
Yapılan İstek Bileşenler
EADG-402 Dosya silme işlemi sırasında, silme nedeninin girilmesinin sağlanması. HBYS
EADG-401 Hizmet kısıtlarına "medulaya hizmet kaydederken" kısıtı eklenmesi. HBYS
EADG-411 Hizmet girişindeki listede istem durumunun görüntülenmesi. HBYS
EADG-405 İstem çıktısının barkod yazdır gibi sağ klikle istenildigi zaman yazdırılabilmesinin sağlanması. HBYS
EADG-404 Hastanın hesabına işlenen işlemler ile ilgili istem formu çıktısının alınabilmesinin sağlanması. HBYS
EADG-432 Takip alırken hastanın önceki 15 gün içindeki gelişinde paket ameliyat varsa o takibe bağlı takip alınması zorunlu olmasının sağlanması. HBYS
EADG-434 Provizyon alırken sigortalı adli geçmişi varsa uyarmasının sağlanması. HBYS
EADG-441 Gelen sorgu sonucunda Başvuru saati ile sonuç saati arasında farkın ekrana getirilmesinin sağlanması. HBYS
EADG-442 Gelen sorgu sonucunda muayene başlangıç ile bitiş saati arasındaki farkın ekrana getirilmesinin sağlanması. HBYS
EADG-443 Acil servise gelmiş sonrada servise yatan hastaların yattığı bölüm isimlerinin getirilmesinin sağlanması. HBYS
EADG-444 Triage sorgulama - Hizmet sorgulamadaki sorgulama kriteri paneline isteyen bölüm kriterinin eklenmesinin sağlanması. HBYS
EADG-452 Triage sorgularına hizmet bazlı sorgu panel eklenmesinin sağlanması. HBYS
EADG-513 Oda yatak ekranına rapor alınabilme imkanının sağlanması. HBYS
EADG-406 Hasta hizmet sorgulama ve hizmet girişi ekranına sevk açıklaması alanının eklenmesi ve bu sevk açıklaması alanının genel hasta sorguları ve faturası kesilmeyen hasta listesi ekranına gelmesinin sağlanması. HBYS
EADG-400 Triage Takip Ekranına Hasta listesine oda kriteri eklenilmesi. HBYS
EADG-446 Acil triage analizinin yapılması. HBYS
EADG-450 Medula fatura takip listesinde tanıları yan yana yazdırılması. HBYS
EADG-473 Otomatik taburcuyu engelleyen hizmetlerin tanımlanabilmesinin sağlanması. HBYS
EADG-474 medula bölüm kesintileri meduladan sorgulanabilmesinin sağlanması. HBYS
EADG-519 Psikiyatri hastaları anamnezlerinin yetkiye bağlı görülmesinin sağlanması. HBYS
EADG-517 Tanıya göre işlem puanı değiştirmenin sağlanması. HBYS
EADG-447 Spas Uygulaması . HBYS
EADG-373 Sqk ya kesilen yeşilkart faturalarını, dönem sonunda, ayrı fatura kağıdına basabilmenin sağlanması. FATURA
EADG-433 Hiz tak eşleş. ve medula faturaya hizmetlerin istem durumlarının getirilmesinin sağlanması. FATURA
EADG-415 Fatura zararında tanımlı olan % kadar tutar aşılırsa fatura kesimini yönetici onayı olmadan yaptırmamasının sağlanması. FATURA
EADG-403 Stok Hareket Sorgulama Üzerindeki Giriş Kayıtlarını Sağ Tık Menüsü Üzerinde "Bağlı Çıkışları Sorgula" ile sorgulanan giriş ve sorgulanan çıkış kayıtlarını göstermesinin sağlanması. STOK
EADG-424 Depo İlaç / Malzeme çıkışında alttaki gride, son kullanma tarihi, alım tarihinin eklenmesi STOK
EADG-422 Hasta İlaç /Malzeme Çıkışında Hasta Üzerindeyken Sağ Tuş Hastaya Ait Konsültasyonlar Ekranında Doktor Adı Kısmına ilgili Doktorun Soyadı Ve Ünvanı İstenmektedir. STOK
EADG-376 Order kopyala denildigi zaman pasif urunler mevcuttur uyarısı geliyor. Pasifleri eleyip, mevcutları kopyalamasının sağlanması. STOK
EADG-421 İTS Hata Kodları Servisinin Oluşturulmasının sağlanması. STOK
EADG-420 İTS'nin ilaç durumlarının gösteren web servisinin eklenmesinin sağlanması. STOK
EADG-372 Hasta ilaç malzeme çıkışına son kullanma tarihi eklenmesinin sağlanması. STOK
EADG-374 Demirbaş işlemlerinde zimmet fişinden sonra taşınır istek belgesinin alınabilmesinin sağlanması. STOK
EADG-375 Demirbaş depolarında depo girişinde ve çıkışında alınan tif in sicilno bazlı alınabilmesinin sağlanması. STOK
EADG-439 Order içerisinde normal bir orderı kopyalanmak istendiğinde ogüne ait cv orderları varsa soru mesajı verecek şekilde düzenlenmesinin sağlanması. STOK
EADG-464 TİF sorgulama-raporlama ekranına stok kodu,tmy kodu kriterleri eklenmesinin sağlanması. STOK
EADG-456 Hasta ilaç malzeme çıkışta stokta yer alan miktardan fazla istem yapıldığında, belge iptal edilmeden, stokta olan kadar çıkış yapılmasının sağlanması. STOK
EADG-457 Hasta ilaç malzeme çıkışında eğer bir hastanın isteminin içindeki miktarlarda ondalık değer varsa eczane kullanıcısını uyarmasını ve miktar üzerinde değişiklik yapılabilmesinin sağlanması. STOK
EADG-458 Stok kartına GMDN numarası görüntülenecek bir alanın eklenmesinin sağlanması. STOK
EADG-460 Order ekranında eklenen ilaç detayın Ehu tarafından ne zamana kadar onaylı olduğunun bilinebilmesi için ehu onay geçerlilik tarihi alanın eklenmesinin sağlanması. STOK
EADG-527 Sorgulama Ekranlarına Kısayol tuşları ile butonlara ulaşılmasının sağlanması. STOK
EADG-509 İşlem ve Sorgulama Formlarına Sağ Kısayol Menusu Eklenecek Yapının Oluşturulmasının sağlanması. STOK
EADG-507 Analitik muhasebe modülünde Resmi defterlerde alınan sorgulama alanlarına iş yeri kodunun eklenmesi. STOK
EADG-418 ITS Bildiriminde Raporun Oluşturulması. STOK
EADG-423 Satınalma ile ilgili değişikliklerin sisteme uygulanmasının sağlanması. Satınalma parti ile siparişe göre sisteme eklenmesi için değiştirilmesi. STOK
EADG-500 Hasta İlaç-Malzeme Çıkışında İstemleri Sorguladıktan Sonra İstem Tablosundaki Sağ Üst Köşesine eklenen "Süzgeç" simgesinin eklenmesi. STOK
EADG-487 Miadı yakın stok listesinde alternatif kodlarında göünmesi istenmektedir. STOK
EADG-485 Resmi raporlarda ambar devir ve teslim tutanağı alınabilmesi. STOK
EADG-528 demirbaş f2 yardım ekranında demirbas no eklenmesi. DEMİRBAŞ
EADG-504 Demirbaş stok mevcut formuna ve raporuna birim kodu ve birim türlerinin getirilmesinin sağlanması. DEMİRBAŞ
EADG-503 Demirbaş-Taşıt Zimmet Sorgulama formunda kriterlerin etkin halde kullanılmasının sağlanması isteniyor. DEMİRBAŞ
EADG-501 Demirbaş işlemlerinde zimmet transferi işlemlerinin sağlanması. DEMİRBAŞ
EADG-463 Demirbaş Stok Hareket Sorgulamaya Demirbaş Numarası Alanı Eklenmesi. DEMİRBAŞ
EADG-383 Genel sorgu ekranında istem ve alım numarasını F2 den çağrınca kayıtları getirmiyor, getirmesinin sağlanması. SATINALMA
EADG-382 Bütçe Sorgulama kdv siz olarak sorgulandığında rakamlar gelmiyor, gelmesinin sağlanması. SATINALMA
EADG-392 Genel Sorgulama Ekranında malzeme koduna göre sorgulama yapılabilmesinin sağlanması. SATINALMA
EADG-381 Yeni yapılan Alım Ekranındaki Ubb ve Marka bilgilerinin giriş zorunluluğu olmamasının sağlanması. SATINALMA
EADG-380 Genel Sorgu ekranında malzemenin birim fiyatının da görüntülenmesinin sağlanması. SATINALMA
EADG-390 İmza tanıtma ekranına F2 yardım ekranı konulması.. SATINALMA
EADG-379 Bütçe sorgulama yaparken bitiş tarihi günün tarihi olursa kayıtları getirmiyor, getirmesinin sağlanması. SATINALMA
EADG-393 Karar Ekranında toplam ihale miktarının gösterilmesinin sağlanması. SATINALMA
EADG-385 Fatura çıkışı ekranındaki default gelen yıl bilgisinin seçim yapılacak yıla göre gelmesi ve Satınalma çıkış numarasının her yıl 1 den başlamasının sağlanması. SATINALMA
EADG-384 Alım Ekranında her firmanın sipariş numaralarının ayrı olmasının sağlanması. SATINALMA
EADG-377 Firma fatura takibi ekranında faturaların kdv siz fiyatlarının gösterilmesinin sağlanması. SATINALMA
EADG-370 Diş Hizmet girişinde onaylama alanında şifre kısmının aktif olmasının sağlanması. DİŞ
EADG-425 Diş hizmet girişine hasta hizmet sorgulama yapılabilmesi, hizmetlerin görüntülenebilmesi. DİŞ
EADG-426 Rasyon bilgisi ekranında bilgilerin order tarihi kriterine göre sorgulanabilmesi ve order ekranından da toplu order yapıldığında, ona göre hesaplama yapılması isteniyor. DİYET
EADG-427 Program Tanımlama Ekranına Son Kullanma Süresi Eklenmesinin sağlanması. STERILIZASYON
EADG-412 Genel hastane analiz formunda, klinik analizleri arasında, Ex hasta Analizi eklenmesinin sağlanması. ISTATISTIK
EADG-428 Genel hastane analizi sorgulamalarına grafik eklenmesi. ISTATISTIK
EADG-436 İşlem Görmeyen Hizmet Analizi Formu hazırlanması. ISTATISTIK
EADG-435 Ameliyat tabloları değiştirilmesi,tabloya istenilen alanlar getirilmesi,ilk 20 doktor ve ameliyat sınırının kaldırılması. ISTATISTIK
EADG-438 İstatistik / Genel hastane analizi içindeki tanı analizi grafiklerinin kullanıcı seçimli yapılması. ISTATISTIK
EADG-522 yoğun bakım analizlerinin yapılması. ISTATISTIK
EADG-499 Hastane İstatistik/Kullanıcı İşlem Sorgulama ekranına yapılan işlemler altına Yapılan taburcuların da getirilmesi. ISTATISTIK
EADG-413 Evrak takip modülü giden evrak formunda, Evrak kodu alanına, F2 yardım ekranının eklenilmesi. EVRAK TAKİP
EADG-506 Evrak takipte gelen evrak formunda gelen evrak no hemen altına "EVRAK SIRA" ALANI ACILMASI ve bu alanın sorgulanabilmesi. EVRAK TAKİP
EADG-505 Ek alanı giden evrak formuna eklendi ve Sorgulama da çıkması için gerekli ayalar yapılması. EVRAK TAKİP
EADG-469 Personel - Bordro - Raporlama (Ekranı) resmi sicil no eklenmesinin sağlanması. PERSONEL
EADG-468 Personel Yakını Tanımlama ekranında Girilmesi Gereken Zorunlu alanlar kaldırılması, sadece doğum tarihi, cinsiyet ve yakınlık derecesi girildiğinde kaydetme işleminin gerçekleştirilmesinin sağlanması. PERSONEL
EADG-467 Personel Bilgi Girişi Ekranında Memuriyete Başlama Tarihi'ne bakılıp Herhangi boş bir kısma Öncesimi Sonrasımı yazdırılmasının sağlanması. PERSONEL
EADG-466 Tek ekranda Bütün (Aile yardımı ,Çocukyardımı,Eğitim girişi) bilgilerin girişinin sağlanması. PERSONEL
EADG-479 Formül tanıtırken ara formül checki konulması ara formüllerin bordroda gözükmemesi. PERSONEL
EADG-530 Analitik muhasebe alım türü sorgulama ekranında detayların görüntülenmesi. ANALİTİK MUHASEBE
EADG-507 Analitik muhasebe modülünde Resmi defterlerde alınan sorgulama alanlarına iş yeri kodunun eklenmesi. ANALİTİK MUHASEBE
EADG-430 Birim Tanıtma Ekranında Birim İle Eşleştirilmiş Olan Kurumsal Kodun Mahsup Girişinde Otomatik Olarak Gelmesi. ANALİTİK MUHASEBE
EADG-510 Analitik muhasebede hesap sorgulama ekranında fatura tarihi ve fatura numarası yer alması. ANALİTİK MUHASEBE
EADG-448 Pano Tanımlama Ekranında Bölüm Detay Kısmına Detay Silme Butonunun Eklenmesi. ÇAĞRI EKRANLARI
EADG-483 Kiosk başvuru açılması esnasında hasta takip kısıtlarının kontrol edilmesi. KIOSK
EADG-481 Sistem sadece ayaktan takibi olan pol hastalarını 10 gün sonunda otomatik taburcu etmesinin sağlanması. ZAMANLANMIŞ GÖREVLER
Sağlık Kurulu Raporu (Özürlü) kullanım eğitimi. SAĞLIK KURULU MODÜLÜ
02.04.2012 Tarihinde Canlı Gerçekleştirilen Versiyon 1.35 Eğitimi CANLI EĞİTİM
Sürüm Notları V.1.35 SÜRÜM NOTLARI