Enlil Versiyon 34 Eğitimi
Yapılan İstek Bileşenler
EADG-292 Hbys/ hizmet paket tanıtmadaki puan tanımlama ekranından kurumlar tarafından nasıl tanımlanacağının eğitimi. HBYS
EADG-290 Genel hasta sorgulama ekranına hizmet takip eşleştirme kısayol butonu eklenmesi. HBYS
EADG-291 Triage sorgulamaları ekranı hazırlanması. HBYS
EADG-293 Dışarıdan alınan lab hizmetlerinin hizmet takip eşleştirme ekranından sonradan sorgulanabilecek şekilde laboratuar bilgisinin girilmesinin sağlanması. HBYS
EADG-295 Medula fatura sorgulamalarına yeşil kartlar için ayrı icmal oluşturulabilmesi için sorgu kriteri eklenmesi. HBYS
EADG-297 Hasta hizmet girişinde günlere dağıt fonksiyonunda doktor izin durumuna bakılması. HBYS
EADG-311 Toplu Taburcuda Hizmet Takip Eşleştirme işlemlerinin çalışması. HBYS
EADG-300 Hastanın sevkini silerken, silme nedenine şablon eklenmesi. HBYS
EADG-320 Toplu Taburcuda Taburcu Tarihi Manuel Girilmesinin sağlanması. HBYS
EADG-341 Patoloji raporu gerektiren işlemlerin tanımlanması ve işlem girişinde uyarı vermesinin sağlanması. HBYS
EADG-353 Çıkışı olmuş taburcu edilmemiş hasta listesinin alınabilmesi, aynı zamanda ayaktan yatan kısmına, günübirlik seçeneğinin eklenmesi. HBYS
EADG-339 Yeşil alan muayenesi (acile geldiğinde acil olup olmadığına karar verilecek hastaların tanımının yapılabilmesi) HBYS
EADG-357 Takip silerken silme nedeninin girilebileceği ekranın yer almasının sağlanması. HBYS
EADG-366 Hizmet paket tanıtmada hizmetlere varsayılan medula açıklamasının girilebilir olması. HBYS
EADG-361 Acil Triage takip ekranına istem formlarının eklenmesi. HBYS
EADG-367 Hizmet takip eşleştirme ekranında medulaya kaydedilmemiş işlemler için paket hariç ve dahil olarak sorgulanabilmesinin sağlanması. HBYS
EADG-368 Hizmet paket tanıtma ekranında sabit sistem paketinin türünün belirlenebilmesinin sağlanması. HBYS
EADG-299 Stok hareket raporunda hastalara çıkışlarda hastanın bölümünün görülebilmesi isteniyor. STOK
EADG-302 Depo tanıtma ekranında harcama birimi ve muhasebe birimi oluşturma ve seçme işlemlerinin yapılabilmesi isteniyor. STOK
EADG-319 Sayım tutanağı ve tüketim icmal raporuna çoklu depo seçeneği eklenmesi. STOK
EADG-324 Stok modülü its bildirimi, hatalı karekod uygulamaları düzenlemesi. STOK
EADG-301 Hasta ilaç çıkışından sonra kritik stok uyarısı verilmesinin sağlanması. STOK
EADG-321 Depo işlem düzenleme formunda güncellenen ubbler arasında hasta çıkışı olanların, hst_hasta_hiz_hareket tablosundaki t_barkod alanında güncellenmesi isteniyor. STOK
EADG-316 TİF raporu alınmak istediğinde Muayene raporu yazdırılsın mı mesajı çıkmamasının sağlanması. STOK
EADG-323 Genel Sorgulamalar - Reçete Sorgulamada, hastadan iade alınanların rapora yansımamasının sağlanması. STOK
EADG-326 Taşınır geçici alındısı, bölüm ilaç malzeme istemi formunun raporu ve depo ilaç malzeme istem formlarının raporlarına, raporlama öncesi imza kodu seçilebilecek bir ekran ve burdan seçilen imzaların, rapora otomatik yansıması isteniyor. STOK
EADG-350 Narkotik kayıt defterine tc kimlik no alanının eklenmesi. STOK
EADG-348 Narkotik kayıt defterine isteyen doktor kısmının eklenmesi. STOK
EADG-349 İlaç takip sistemi sorgulama alanı eklenmesi. STOK
EADG-294 Faturası kesilmeyenler sorgulama formunda, rapor listesinde, sevki açan kullanıcı bilgisinin yer alması. FATURA
EADG-338 Faturası kesilmeyenleri sorgulama ekranına provizyon tipi seçeneğinin eklenmesi. FATURA
EADG-356 Fatura posta gönderi ve takip işinin yapılabileceği ekran yapılması. FATURA
EADG-364 Taburcu ederken otomatik icmale almasının sağlanması. FATURA
EADG-306 Sipariş girişi formu / miktar sınırı olsun checki eklenmesi. SATIN ALMA
EADG-318 Satın Alma Modülünde, filtrelemeye alternatif kod eklenmesi ve girilincede kaydın gelmesinin sağlanması. SATIN ALMA
EADG-342 Satın Alma Modülünde, UBB sorgulama ekranı eklenmesi. SATIN ALMA
EADG-313 Analitik muhasebe modülünde yansıtma hesaplarıyla ilgili düzenleme yapılması. MUHASEBE
EADG-314 Mahsup Girişi ekranına, Gönderme emri numarası (ek kod) alanı eklenmesi. MUHASEBE
EADG-337 İki tarih aralığında, başlangıç ve bitiş tarihlerine göre günlük hesap kontrolü cetveli çıktısı alınabilmesinin sağlanması. MUHASEBE
EADG-336 Mizan sorgulama ekranında, iki tarih aralığına göre aylık mizan çıktısı alınabilmesinin sağlanması. MUHASEBE
EADG-334 Bütçe sorgulama ekranında sadece tutar olanları getir kriterinin yer almasının sağlanması. MUHASEBE
EADG-333 Ödeme Emri ve Muhasebe İşlem Fişi Ekranlarındaki açılan hesap yardım ekranının düzenlenmesi. MUHASEBE
EADG-331 Analitik muhasebede, farklı birimler de mahsup numaraları ile çalışmalıdır. Her birim kendi içeresinde 1 den başlayarak sıradan almalıdır.. MUHASEBE
EADG-340 Analitik Bütçe Modülünde) Mahsup girişi yapılırken (Emanetlerden 320-326-901) nolu hesaplardan ödeme girişi yapıldığında, belgenin yövmiyeye alınış numarasını sormasının sağlanması. MUHASEBE
EADG-343 Ödeme emri veya işlem fişi formu açıldığında, seçilmiş olan 320 li hesap hesap kodu alanına focuslanmış bir halde ilgili alanlara gelmesinin sağlanması. MUHASEBE
EADG-347 Tahakkup mahsup fişi doldurulduktan sonra alınan işlem fişi ve ödeme emrei belgesinde, analitik muhasebe bütçe kodlarının getirilmesinin sağlanması. MUHASEBE
EADG-346 Genel mizanda, borç alacak kısmı birbirinden çıkarılarak, borç veya alacak bakiyesi vermesinin sağlanması. MUHASEBE
EADG-354 Tahakkuk mahsup girişi ekranına tür kodu eklenmesi. MUHASEBE
EADG-344 (Analitik Bütçe sorgulama) Muhasebe belge sorgulamada toplam tutarın görüntülenmesinin sağlanması. MUHASEBE
EADG-310 Evrak Takibi- Evrak Sorgu Ekranında tabloda kayda çift tıklandığında gelen yada giden evrak formu açılsın ve o kaydın bilgileri gelsin. EVRAK TAKİP
EADG-308 Evrak Takibi- Evrak Sorgu Ekranında kayıt numarası için * ile arama yapılabilmesi. EVRAK TAKİP
EADG-328 Evrak Takibi- Gelen Evrak Kayıt Formu Adli Vaka Seçeneği eklenmesi. EVRAK TAKİP
EADG-327 Evrak Takibi- Gelen Evrak Forumunda Hastane Dışı Checkinin Yanına Hastane İçi Checki Eklenmesi. EVRAK TAKİP
EADG-325 Evrak Takibi- Giden Evrak Formundaki Evrak No Alanının Adının Evrak Kodu Şeklinde Değiştirilmesi. EVRAK TAKİP
EADG-307 İstatistik modülü paket analizi formunda tetkik koduna göre sorgulama yapabilmek. İSTATİSTİK
EADG-315 TSİM Modülünün raporlarının yapılması. İSTATİSTİK
EADG-360 Kullanıcı İşlem sorgulama formuna yaş kriterinin eklenmesi. İSTATİSTİK
EADG-335 Radyoloji, Patoloji, Nükleer Tıp, Raporlama modüllerinde, geri alma işlemleri sırasında, geri alma nedeni yazılacak pencerenin olmasının sağlanması. PATOLOJİ
EADG-332 Patoloji raporu geri alınırken, eğer hastanın faturası kesilmişse, raporu geri alma işleminin engellenmesinin sağlanması. PATOLOJİ
EADG-303 Diyet modülü maliyet hesaplama. DİYET
EADG-317 Kadro Hareketleri Bölüm Yetkilendirmedeki tabloda, çoklu seçim yapılabilmesi (Ctrl+A ve mouse sürüklenerek). PERSONEL
EADG-352 Personel Modülü Referanslar kategorisinde, Personel Bilgi girişi ekranında (Şirket grubu )tanıtmanın yer alması. PERSONEL
EADG-363 Personel girişi kadro hareketlerinde Eğitim bilgileri sekmesinde "Eğitim yardımı alıyormu" seçeneği eklenmesinin sağlanması. PERSONEL
EADG-363_Ekbilgi Eğitim bilgi girişi ekranında, ilgili eğitim için ilgili personellerin katılma durumlarının seçilebilmesinin ve personel eğitim takibinde eğitime katılan personeller sorgulanabilmesinin sağlanması. PERSONEL
Sürüm Notları V.1.34 SÜRÜM NOTLARI