Enlil Versiyon 30 Eğitimi
Yapılan İstek Bileşenler
HBYS-4004 Yatış ekranındaki epikriz butonu hangi medikal formu açacağı parametrik olarak tanımlanıyor olabilmeli. HBYS
HBYS-4342 Konsültasyon şablonları bölüm bazında ayarlansın. HBYS
HBYS-6569 Konsultasyon kesinleştirme yetkiye bağlanması ve konsültasyon varsa, sistemin uyarı vermesi. HBYS
HBYS-6624 Doktor ekranı istem sekmesinde, gün içerisinde işlenmiş bir hizmet tekrar işlenmek istenirse, sistem uyarı versin HBYS
HBYS-6627 Medula faturada tutarı meduladan okunanların ayrı bir renkte gösterilmesi. HBYS
HBYS-6699 Hizmet Takip Eşleştirme formu, işlem ekle alanında acıklama zorunlu işlemlerin eklenmesi. HBYS
HBYS-6726 Aile hekimliği,Devlet hastaneleri ve Eğitim ve Araştırma Hastaneleri tarafından kullanılan otomasyon sistemlerine 'Meslek Hastalığı Tanı Kodları'nın entegrasyonunu. HBYS
HBYS-6774 Kaçan hasta bilgisinin girilmesi ve sorgulanabilmesi.. HBYS
HBYS-6776 Hizmet girerkek otomatik tanı işlenmesi. HBYS
HBYS-6775 Fatura işlemlerinde eğer listeye aynı hasta eklenmek istenirse uyarı veriyor uyarıdan sonra listede ilgili hastaya focuslanması. FATURA
HBYS-6057 Depo stok mevcut sorgulamaya raporda sıralama kriteri alanın eklenmesi. STOK
HBYS-6511 Depo giriş ekranında transfer et butonuyla depo çıkışı belgesinin de oluşturulması ve bölüm yada depo seçimi yapılabilmesi isteniyor. STOK
HBYS-6512 İlaç/malzeme istemi ve orderda sol taraftaki hasta listesinin renge göre kriterlendirilebilmesi isteniyor. STOK
HBYS-6631 Gelişmiş F2 stok yardım ekranında gridden seçim yapıldıktan sonra aynı zamanda miktar girilebilmesi için yapının oluşturulması isteniyor. STOK
HBYS-6754 İrsaliye girişinden sonra Geçici Taşınır alındısı çıksın isteniyor. STOK
HBYS-6794 Stok hareket sorgulamada fatura numarası ve tarihinin ilk alanlarda gösterilmesi. STOK
HBYS-4942 Hasta ilaç malzeme sorgulamada rasyon bölümü çoklu seçim imkanı. STOK
HBYS-5278 Ehu onayda açılan konsultasyon formu doldurulup konsultasyon istemini kabul et butonuna basıldıgında hbys tarafına konsultasyon hizmetyinin atımasının saglanması . STOK
HBYS-5561 Stok kartında hastaya ve depoya max istem yapılabilecek sayı belirtilebilmesi. STOK
HBYS-5999 Kullanıcı depo yetkilendirme formunda stok formlarında yetkili olan birden fazla kullanıcı seçilerek, birden fazla depo seçilerek yetki verilebilmeli ayrıca yetki kopyalamada yapılabilmesi isteniyor. STOK
HBYS-6049 İlaç malzeme çizelgesinde ilaç istemini yapan kullanıcıların kriter olarak eklenmesi isteniyor. STOK
HBYS-6253 Order Girişinde sevki kapalı olan başvurudaki bir order, mevcut başvuruya kopyalanabilsin. STOK
HBYS-6514 Acilde order yazılırsa kesinleştirmeyi otomatik yapsın hemsire onayına sormasın. STOK
HBYS-6559 Stok kartı formıunda stoklar için barkod basılabilmesi isteniyor. STOK
HBYS-6711 Bölüm istemi yapılabilecek ekran yapılması. STOK
HBYS-6730 Order kabul ile açılan Karteks ekranında Geliştirme. STOK
HBYS-6731 Karteks Ekranında uygulanan ilaçların sorgulanabileceği ve Uygulanmayan ilaçların iade edilebileceği ekran. STOK
HBYS-6865 Karteks Planma Ekranı Yapımı. STOK
HBYS-6346 İstatistik modülünde bulunan poliklinik vaka durum sorgulama formunun aynı şekilde yatan hastalar için ayrıca ayaktan-yatan-günübirlik (yani genel olarak) da düzenlenebilmesi. İSTATİSTİK
HBYS-6574 Semt polikliniği istatistik formu. İSTATİSTİK
HBYS-6611 Semt polikliniği istatistik formu Peronel Giriş Ekranının Yapılması. İSTATİSTİK
HBYS-6694 form 58(ağız ve diş hastalıkları) formu için hizmet tanıtma tanıtmaya, hizmetleri çocuk düş ve büyük diş olarak ayrımının sağlanması. İSTATİSTİK
HBYS-6694 form 58(ağız ve diş hastalıkları) formu için hizmet tanıtma tanıtmaya, hizmetleri çocuk düş ve büyük diş olarak ayrımının sağlanması. İSTATİSTİK
HBYS-6742 Patoloji rapor ekranında medulaya gidecek birim bilgisinin otomatik gelmesi. PATOLOJİ
HBYS-6703 İstatistik modülünde tanı - hasta analizinde tüm tanıları ekleyebileceğimiz bir kısa yolun oluşturulması. PATOLOJİ
HBYS-6571 Rapor Süreleri için rapor grubu(modalite)ye göre gruplanma isteniyor. RADYOLOJİ
HBYS-6458 Labaratuvar sonuç verme ekranına tc kimlik no ya göre hasta arayabilme eklenmesi. LABORATUVAR
HBYS-6764 Çalışma Listesi Raporuna Panel Yazdıma Seçeneginin eklenmesi. LABORATUVAR
HBYS-6819 3 Aylık Mikrobiyoloji Organizma ureme raporu. LABORATUVAR