Enlil Versiyon 29 Eğitimi
Yapılan İstek Bileşenler
HBYS-6115 Taburcu ederken açılan faturalanacak hizmet seçim ekranında tümünü seç seçeneğinin olması. HBYS
HBYS-6218 Alt birim tanıtmada DRG'ye veri gönderilsin seçeneği. HBYS
HBYS-6303 Medula faturada tutar okumadan fatura kesemesin. HBYS
HBYS-6331 Hizmet kaydederken randevu aldır. HBYS
HBYS-6377 Hasta hizmet sorgulamaya resmi kodları da gelsin. HBYS
HBYS-6378 Otomatik taburcu ekranında seçilen hastaya tanı girdir. HBYS
HBYS-6384 otomatik taburcu ekranında seçilen hastaya takip eşleştirme ve sut kısıtları uygulama. HBYS
HBYS-6389 Ekipriz eşleştirme formuna epikriz sırası. HBYS
HBYS-6396 Hizmet fiyat sorgulama ekranında adet bilgisinin girilmesi istenmektedir. HBYS
HBYS-6400 medula faturaya hizmet paket takip ayrştır işlemi eklensin(icmal veya hasta bazında). HBYS
HBYS-6408 Medula rapor yazmada üç doktor seçildi ise her doktor onay vermeden medulaya kaydedilmesin. Meduladan hata döndüğü zaman tekrardan başa dönüp tek tek onay alınacak öyle medulaya gönderilecek. HBYS
HBYS-6411 Hasta kartında dosya no alanına tc girildiğinde girilen tc ye ait dosyanın bulunabilmesi. HBYS
HBYS-6412 Basvuru islemleri ekranina Anamnez formunun kısayolu icin bir buton eklenmesi. HBYS
HBYS-6478 Hasta izleme hasta takibi yapılabilmesi. HBYS
HBYS-6215 Ameliyat sorgulama kriterlerine Yara Sınıflamaları, Asa Skorlarının ve ameliyat süresinin eklenmesi. AMELİYATHANE
HBYS-6071 Taburcu anında tanımlanan medikal formun açılabilmesi. FATURA
HBYS-6128 otomatik taburcu işlemlerinde bilgilendirme açıklamaları ve taburcu kontrolünün sayıya göre tabucu edebilmesi. FATURA
HBYS-6347 Normal gözüken hastaları vakaya çeviren bir ekran. FATURA
HBYS-6348 Toplu taburcu ekranında Hasta listesinde hasta ismine sağ tıklanıp tanı girilmesi mümkün kılınmalı. FATURA
HBYS-6349 Fatura işlemlerinde sorgu sayıları. FATURA
HBYS-6445 Fatura İşlemleri sağ click menülerinde başvuru doktoru sabit gelsin. FATURA
HBYS-6446 Günübirlik takipli yeşilkart hastaları Fatura işlemleri menüsüne seçimle gelebilsin. FATURA
HBYS-5421 ITS mal alımı bildirimi yapılmış barkodların hepsi ya da birden fazlası seçilerek sarf bildirimi ya da mal iadesi bildirimi oluşturulabilmeli. STOK
HBYS-6119 Stok Kritik ve Min. miktarlarının otomatik hesaplatılması. STOK
HBYS-6249 Fatura girişinden yapılan Transfer işleminin bir kez yapılması gerekiyor. STOK
HBYS-6339 Sayım Tutanağı Formunda Fazla Miktar-Noksan Miktar Alanlarının Girilebilir Olması. STOK
HBYS-6352 Eczane fatura girişi yaparken belgeyi kaydedip transfer et ekranında hasta başvuru numarasına göre belge komple hastaya çıkılabilmeli.(Aynı ekrandan hastaya çıkılabilmeli). STOK
HBYS-6369 Ayniyatta Girişlerin Sipariş No ile Otomatik Girişi Yapılması. STOK
HBYS-6371 TMY Örn 17 raporunun oluşturulması. STOK
HBYS-6398 Barkod Güncellenmesine İzin Verilmesi. STOK
HBYS-6431 Depo giriş - çıkış ekranlarında F2 Belge no yardım formlarında belge hakkında geniş bilgi olması isteniyor. STOK
HBYS-6434 Depo stok mevcut sorgulama ekranında stok adı alanına yazılan karakterlerin kelime ve cümle içinde de bulunup bulunmadığına bakıp sonuç getirmesi isteniyor. STOK
HBYS-6436 Depo ve hasta ilaç malz. çıkışında belge detayları eklenirken UBB alanına barkod girilerek stokların çağrılabilmesi isteniyor. STOK
HBYS-6437 Depo giriş - çıkış formlarında işlem tamamlandıktan sonra otomatik gelen stok hareket raporunun bir butona bağlanması isteniyor. STOK
HBYS-5557 İlaç/malz. istem ve order ekranda verilen alanı. STOK
HBYS-5560 Genel sorgulama ekranına doktor alanının eklenmesi. STOK
HBYS-5761 Depo çıkış ekranında tif numarasının görülebilmesi(depo giriş ekranında olduğu gibi). STOK
HBYS-6008 Depo belge tür yetkilendirme formunda yetkili bir depoya girilmez ise belge türleri gelmiyor. Buradaki alannın stk_belgetur tablosundaki türlerin hepsi ile doldurulması isteniyor.. STOK
HBYS-6058 Hasta ilaç malzeme çıkışı ekranında sorgulama kriterlerine istemi yapan kullnıcı kriterinin eklenmesi isteniyor. STOK
HBYS-6065 Hasta ilaç malzeme çıkışında çıkış bilgisinin görüntülenmesi . STOK
HBYS-6257 Orderların güncelleştirilmesinin sistem tarafından engellenmesi, sadece kesinleştirme işleminin yapılmasının sağlanması. STOK
HBYS-6297 Poliklinik vaka sorgulama ekranınıda sorgu kriterlerinin değiştirilmesi elazığ isteklerinin yapımı İSTATİSTİK
HBYS-6318 FORM56 raporunun yapılması,Kaydedilen dönemin raporlanması İSTATİSTİK
HBYS-6325 Form53 sorgusunun Form 56 ya uyunm sağlaması için değiştirilmesi İSTATİSTİK
HBYS-6326 İstatistik formları(açık işlemler sorgulaması) İSTATİSTİK
HBYS-6387 Kullanıcı İşlem Sorgulama İSTATİSTİK