Enlil Versiyon 28 Eğitimi
Yapılan İstek Bileşenler
HBYS-6020 Hizmet paket tanıtmada geçersiz yapılan hizmet yada paketlerin neden geçersiz yapıldığını belirten zorunlu açıklama alanı açılması. HBYS
HBYS-6144 İşlem tanıtmaya medula rapor bilgisi. HBYS
HBYS-6040 Ameliyat onay ekranına eklenen özellikler. AMELİYATHANE
HBYS- Ameliyat sonlandırma ekranına eklenen alanlar. AMELİYATHANE
HBYS-5891 İptal nedeninin order ekranında da görülebilmesi için alan açılması isteniyor. STOK
HBYS-5909 Genel sarf malzeme deposunda ve demirbaş ambarlarında barkod girmek zorunlu olmaması isteniyor. STOK
HBYS-5990 Taşınır sayım ve döküm cetvelinde depo kriteri eklenmesi. STOK
HBYS-6087 İstem ve Çıkışlarda Stok Kartında DEpo ayarlarındaki Varsayılan Miktarın Kullanılabilmesi isteniyor.. STOK
HBYS-6094 Depo Tanıtma içinde depo Sorumlusunun tanımlanması ve tiflere otomatik gelmesi. STOK
HBYS-6161 İlaç malzeme isteminde rasyon bölümlerin yetkisi kullanıcı bölüm yetkisi haricinde rasyon yetkilendirme ad ile verilebilmesi isteniyor. STOK
HBYS-6171 Hasta İlaç Malzeme ekranında hasta listesi eklenmesi. STOK
HBYS-6191 Ehu yetkilendirmeye birde dr eklenmesi gerekiyor. STOK
HBYS-6192 Hasta ilaç malzeme çıkışında ameliyatın gözükmesi. STOK
HBYS-6214 Muayene raporun gerekli alanlar. STOK
HBYS-6226-5550 Hasta ilaç/malzeme çıkış ekranında manuel çıkışlarda başvuru no girildiğinde hastaya daha önce ne ilaç/malzeme çıkılmış ise geçmiş olarak görülebilmesi ve hasta ilaç/malz. çıkışı ekranına ilaç/malz. çizelgesi butonu eklenmesi STOK
HBYS-Masraf Yeri Depo ilaç malzeme istem formuna, masraf yeri eklenmesi. STOK
HBYS-5516 Satınalma şartnamelerinin ekleyen kişi dışında kullanıcılar tarafından değiştirilememesi gerekiyor. SATIN ALMA
HBYS-6103 Alım aşamaları sekmesine süreç eklenmesi. SATIN ALMA
HBYS-6104 Mukayese cetvelinde UBB kodunun girilebilmesi isteniyor. SATIN ALMA
HBYS-6105 Mukayese cetvelinde, alım aşamaları ekranı açıldığı zaman default olarak boş gelmeli. SATIN ALMA
HBYS-6106 Depo analiz raporunda Ek-5 malzemesi ise fiyatının görülmesi isteniyor. SATIN ALMA
HBYS-6120 Mukayese cetvelindeki firma teklif listesi raporuna Ek-5 fiyatının gösterilmesi. SATIN ALMA
HBYS-6133 Satınalmada İstem Girişi ve Alım Girişindeki istem tipi kontrolünün parametreye bağlanması. SATIN ALMA
HBYS-6135 Mukayese cetvelinde aynı malzemeye ikinci fiyat girişinde malzemeyi sıra numarasına göre çağırabilmek. SATIN ALMA
HBYS-6178-6121 EK5 fiyatlarının yüzde oranına göre uyarı vermesi, teklif Ek-5 fiyatının üzerinde ise sistemin renkli olarak uyarması. SATIN ALMA
HBYS - 6097 Diş hizmet girişi formuna pacs panelin eklenmesi istenmektedir. DİŞ
HBYS-6051 Diş hizmet ayarlarının geliştirilmesi. DİŞ
HBYS - İşlem Grup Yetki Formu . DİŞ
HBYS - Diş hizmet girişi miktar alanının düzenlenmesi. DİŞ
HBYS - Ödeme Bilgileri panelinin diş hizmet girişi formuna eklenmesi. DİŞ
HBYS-6089 B1 ve b2 dışarıdan tanımlansın (katkı payı). KATKI PAYI
HBYS-6090 Personel tanıtmaya AÇGKS birimi eklenmesi. KATKI PAYI
HBYS-6093 Katkı payı personel tanıtma formuna personel listesi eklenmesi. KATKI PAYI
HBYS-6143 Katkı payı yetkilendirmeleri. KATKI PAYI
HBYS-4140 Aynı istemde yapılan birden fazla hizmete tek rapor yazılabilmesi. (Patoloji ve Radyolojide olduğu gibi). NUKLEER TIP
HBYS-5857 Patoloji raporunda not yazılabilecek alan yapılması. Bu alan sadece rapor açınca görüntülenmesi ve raporda çıkmaması. PATOLOJİ
HBYS-6151 İki tarih aralığında raporlanan MR, BT ve Direk Grafiler grubuna, ve kullanıcı koduna ve kullanıcı grubuna göre sorgulama yapılabilmeli ve raporlanabilmeli. RADYOLOJİ