Enlil Versiyon 27 Eğitimi
Yapılan İstek Bileşenler
HBYS-2994 Başvuru Panelde Kurum Bilgileri Eklemesi. HBYS
HBYS-5611 Hizmet paket takip otomatik ayrıştırması. HBYS
HBYS-5725 Hasta kartına resim kaydı yapılamıyor. Webcamdan anında çekilen resimin sisteme geçmesi.. HBYS
HBYS-5911 Medula ftr raporlarına tedavi türü eklenmesi. HBYS
HBYS-5912 Hizmet Girişinde, kesi zorunlu olması. HBYS
HBYS-5923 Hizmet takip eşleştirmede ek10c hizmetleri vaka paketine atamasın ve paket harici ilaç ve malzemeleri pakete atamasın. HBYS
HBYS-5925 Katkı payı doktor hizmet seçiminde, hizmet saati değiştirebilme. HBYS
HBYS-5940 Yatış işlemlerinden arşiv numarası değiştirilsin. HBYS
HBYS-5944 Refakatçi kartındaki fotoğrafı webcam den çeksin. HBYS
HBYS-5945 Doktor listesinde poliklinik hastaları için sıra no sütununda barkod sırano yazsın. HBYS
HBYS-5976 Günlük işlenen hizmetlerin birden fazla girildiğinde sebebinin kaydı. HBYS
HBYS - Yönetim ekranı yenilikleri. HBYS
HBYS-5710 Alt birim tanıtma ekranında bölüm tipi kısmına idari ibaresinin eklenmesi. FATURA
HBYS-5906 İptal edilen faturaların muhasebe kayıtlarından düşülmesi ve bir daha aynı numaraların kullanılamaması için gerekli yapının oluşturulması. FATURA
HBYS-Provizyon Provizyon alınmayan hasta sorgulamalarına yeni kriterlerin eklenmesi. FATURA
HBYS- Resmi Yazi Borç alacak listelerinde, kurum resmi yazı sekmesinin eklenmesi. FATURA
HBYS-5564-5930 Depo seçim ekranından sonra kritik seviye ekranı ve yetki bazlı çalışması. STOK
HBYS-5992 Genel sorgulardaki bölüm hasta çıkışı fiyat yerine stok miktarınıda göstersin. STOK
HBYS-5973 Poliklinik Vaka Durumu Sorgulama Ekranının engin yapıya taşınması. İSTATİSTİK
HBYS-Tani Analiz Tanı analiz ekranı. İSTATİSTİK
HBYS-5943 Reddedilen istemi geri alabilme özelliği istenmektedir. RAPORLAMA
HBYS-4697 Radyoloji randevu verme (istem kabul) ekranında verdiğimiz randevuları tarih aralıklarına göre sorgulayıp günlük raporları almak isteniyot. RADYOLOJİ
HBYS-5726 İstem kabul sırasında hastanın çekiminin yapılacağı röntgen odası ve defter seçilebilmeli. Bu seçim esnasında hangi odada hangi deftere kaç hasta verildiği görülebilmeli ve hastanın yönlendirildiği odaya ilişkin sıra barkodu vermeli. RADYOLOJİ
HBYS-5887 Diş hizmet listesinde hizmetin resmi kodu ve fiyatının görülebilmesi. DİŞ
HBYS-5914 Medula Taahhüt işlemlerinin sisteme entegre edilmesi. DİŞ
HBYS-5621 Personel sorgulama ekranında izinli personeller sorgulandığında izin gün sayısı,izin türü ve izin tarih aralığıda gride gelsin. PERSONEL
HBYS-5642 Sorgulama ekranında raporlama butonun aktif hale getirilmesi. PERSONEL
HBYS-5928 Kadro hareketlerine sendika hareketlerinin eklenmesi. PERSONEL
HBYS-5929 Çalışma takvimi ekranının oluşturulması. PERSONEL