Enlil Versiyon 25 Eğitimi
Yapılan İstek Bileşenler
HBYS-5234 Hizmet Takip Eşleştirme formunda, medula fiyatı görüntülenmesi. HBYS
HBYS-5236 Medula fatura icmale ekleyen icmalden çıkarabilsin. HBYS
HBYS-5239 Hizmek takip eşleştirme ve fatura ekranına ek5a kodu sutununun konulması. HBYS
HBYS-5243 Başvuru ekranına günübirlik yatış girişi alanı koyulması, günübirlik takip alırken günübirlik yatış hareketi oluşturması ve silerken silmesi HBYS
HBYS-5245 Hizmet girişi formuna, gssgruplarının sorgu kriterinin konulması. HBYS
HBYS-5258 Hasta gidiş tipi vefat olunca, hasta kartında ex alanının otomatik olarak seçilmesi. HBYS
HBYS-5281 Belirtilen süre içerisinde ameliyat raporu kesinleştirilmezse işlem girdirilmesin. HBYS
HBYS-5288 Hizmet takip eşleştirme formuna, makbuzu olan hastaların gelmemesi. HBYS
HBYS-5304 Oda yatak seçim ekranından, hastane genelindeki ve yogun bakımlara özel yatak doluluk oranlarını görebilmek isteniyor. HBYS
HBYS-5339 Yetkilendirmeye diğer kişilerin yazdığı hasta uyarılarının kaldırılması yetkisinin eklenmesi. HBYS
HBYS-5345 Medula rapor açıklaması, rapor kaydedildikten sonra değiştirilebilinecek. HBYS
HBYS-5358 Farklı dosyalar arası hizmet transferi (yetkiye bağlı olarak). HBYS
HBYS-5359 Merdula raporlarında doz oranları. HBYS
HBYS-5385 Anamnez bilgisinin otomatik epikriz bilgisinin başına yazılması (takip açıklaması). HBYS
HBYS-5405 Ameliyat raporu en az 25 karakter olmalıdır. HBYS
HBYS-5406 Yoğun bakım notu yazmazsa hizmet giremesin. HBYS
HBYS-5424 Hizmet maximum miktarı girilebilsin. HBYS
HBYS-5240 Provizyon alınmayan hastaları sorgulamada klinik hastalarıda sorgulanabilsin. HBYS
HBYS-3856 Vezne ekranından fatura kesilmesi. FATURA
HBYS Dekont girişi formunda düzenlemeler yapılması. DEKONT
HBYS Medula Dekont işlemlerinde düzenlemeler yapılması. DEKONT
HBYS-5255 Stok kartında, alt birim-üst birim birbirinden farklıysa, çıkış veya istem yaparken, combo ile her ikisinden de çıkış-istem yapabilme imkanı. STOK
HBYS-5260 Kullanıcı depo yetkilendirme yapılabilmesi. STOK
HBYS-5408 Order ekranında order kesinleştirildiğinde order raporu ekrana gelmesin parametrik olsun. STOK
HBYS-5409 İdari depo=idari bölüm olsun, transfer çıkışı idari bölümlere çıkılamasın. STOK
HBYS-5420 Genel sorgulama/Miad sorgulama ekranında, tarih kriterinin istenilen son kullanma tarihlerinin belirlenmesinde kullanılmasının sağlanması. STOK
HBYS-5438 Hasta İlaç/Malzeme çıkışında, kapalı istemleri süzerken, çıkış yapılan saatin sorgulama listesine grid olarak eklenmesi. STOK
HBYS-3720 Faturanın numarası girildiğinde, otomatik olarak o faturaya kaydedilen kalemlere çıkış yapabilmek STOK
HBYS-5310 Genel sorgulama ekranında, Depo Stok Durum Raporu sorgulamasında, Ana Grup-Alt grup veya sadece Ana Grup seçimi yapılarak sorgulama yapılabilmesi. STOK
HBYS-5343 Stok Analiz ile ilgili Düzeltmelerin Yapılması. STOK
HBYS-5361 Hasta İlaç Mazlemesinde İptal Talep Uygunsuzluğu. STOK
HBYS-5367 Kalan stok son Durum raporu çıkışlarına, istenilen çıkışın eklenmesi. STOK
HBYS-5369 Aylara Göre Stok Durum listesi raporu Düzenlemesi ve Tüm Depolar için Raporlanması. STOK
HBYS-5374 Hasta İlaç Malzeme Sorgulama Rasyon -Yatan ve Tümü olarak düzenlenmesi. STOK
HBYS-5395 Hasta İlaç Malzeme Çıkışında, ilaç -malzeme sorgulamasına başka depolardan çıkılan ilaçların gösterilmesi. STOK
HBYS-5410 Hasta Çıkışlarında Tif Belge Düzenlenmesi. STOK
HBYS-5416 Stok Kartı Yetkisinin Düzenlenmesi. STOK
HBYS-5426 İade işlemlerinin belgelendirilmesi ve çıkış belgelerinden ayrılmasının sağlanması. STOK
HBYS-5226 Kardiyoloji modülünde, doktor kesinleştirme ekranının yeniden düzenlenmesi. KARDİYOLOJİ
HBYS-5283 Raporlama Modülünde, Rapor yazma ekranında docking yapısının olması. RAPORLAMA
HBYS-5433 Armakom Nöbetçi Personel Girişi. ARMAKOM
HBYS-5299 Sendika bilgileri tanıtma ekranının oluşturulması. PERSONEL
HBYS-5318 Personel kartına bordro numarasının eklenmesi. PERSONEL
HBYS-5376 İzin takip ekranında izin süresinin gün bazında girilebilmesi. PERSONEL
HBYS-5452 Personel kartını açıp personel sicilini yazığım zaman personel bilgileri ile birlikde fotografıda gelsin. PERSONEL
HBYS-5296 Radyoloji istem kabul ekranında sorguya Klinik/Poliklinik hasta kriteri eklenmesi. RADYOLOJİ
HBYS Pacs Rapor Aktarım işlemlerinde, imzasız aktarımda yapılan değişiklik. RADYOLOJİ
HBYS-5189 Arşiv modülünden dosyalara arşiv no verilmesi. ARŞİV
HBYS-5286 Faturaya Hasta Gönderiminde, Polikliniklerdeki ve SGK'lılar dışındaki hastalar için de liste oluşturulabilmeli. ARŞİV
HBYS-5417 Fatura panelinde, her hasta reddetme işleminde çıktı alınabilmeli. ARŞİV
HBYS-5445 Faturaya hasta gönderiminde SGK - Normal hasta filtrelemesi ve renklendirilmesi. ARŞİV
HBYS-5415 Kullanıcılar kendi oluşturduğu listelerin içlerindeki kabul edilmemiş hastaları kısa yoldan görüp, listeden çıkarabilmeli.. ARŞİV
HBYS-5413 Medula Fatura Ekranına, herhangi bir liste kontrol birimi kabul etmemiş olsa bile getirilebilmesi. ARŞİV
HBYS-5398 Arşiv istem karşılamaya, açıklama ekleme. ARŞİV
HBYS-5384 Arşiv İstem Kabule "Çıkış Durumu Kriteri" konacak. Kayıp olan veya arşivde olmayan dosyalar kabul edilemeyecek. ARŞİV